3D Audio in opkomst

Door op 7-22-2016 in Technologie

3D Audio in opkomst

Ongemerkt heeft 3d audio een stevige plek veroverd in ons hedendaagse media landschap en die verovering heeft zich min of meer geluidloos voltrokken. Waar vroeger het audiosignaal over twee kanalen werd afgespeeld zijn tegenwoordig nagenoeg alle thuisbioscopen uitgerust met een down tuned versie van 3D audio. Onder namen zoals Dolby 5.1 en audio systemen die bestaan uit een veelvoud van speakers word de visuele ervaring van films en games daarmee intenser. Om de leken onder ons even bij te praten, 3D audio is de plaatsing van het geluid bij film en games in de ruimte waarin de film of game worden (af)gespeeld. Dat betekend dat waar in het verleden geluid zich alleen van links naar recht of andersom kon bewegen die restrictie in huidige systemen niet meer geld.  Dat vereist nieuwe technieken als het audio opname betreft die het natuurlijke proces van horen proberen te evenaren.  Zie deze video

Wat je hoort zie je niet (altijd)

Die techniek is nog geen gemeengoed maar wordt wel vaker gebruikt dan voorheen. Waarom ook niet!? In de realiteit komt geluid namelijk ook niet van een of twee posities en het doortrekken van dit gegeven naar films en games is in deze niet meer dan logische progressie. De truc zit hem dus in het opnemen van geluid op dezelfde wijze als het oor geluiden opvangt. Het afspelen van dat geluid moet voor het dikste effect gebeuren op speciaal daarvoor ontworpen geluidsystemen zoals we die uit bioscopen kennen. Geluid kan zo ‘in’ de ruimte geplaatst worden. Een scene waarin een vliegtuig over de hoofden van de personages vliegt kan dan ‘gevolgd’ worden door het geluid. Niet alleen van links naar rechts maar ook van achter naar voren. Geluid kan dan als bruggetjes dienen voor de volgende scene en de aandacht van de toeschouwer of gamer naar plekken leiden die wellicht (nog) niet on screen zijn.

Games are king

Dat levert nieuwe manieren op om met geluid publiek aan te spreken en te verassen. Met name games maken hier al langer gebruik van maar hopelijk gaan films en ook televisie hier gebruik van maken. Verdere ontwikkeling van dit systeem brengt een subtielere en genuanceerder narratief binnen handbereik. Die ontwikkeling heeft zich, zoals eerder vermeld stilletjes voltrokken maar is over de hele linie nog geen industry standard. In de onnavolgbare groei van de games industrie is deze techniek een middel gebleken om spelers meer in het spel te trekken. De pluspunten in deze kunnen niet ontkend worden en toekomstige audiovisuele producten zullen hier ongetwijfeld (steeds) meer gebruik van maken. Ook VR games gaan hier gebaat bij zijn. Een aanwinst als het ons gevraagd zou worden waar de grenzen van de technische en creatieve mogelijkheden nog lang niet bereikt zijn.